Начало АвтоОфис Услуги Системна интеграция Контакти За фирмата

Поддръжка на АвтоОфис© системи

Фирмата предлага широкоспектърни договори за поддръжка на хардуерните и комуникационните средства, системният и приложен софтуер или на цялостната инфромационна дейност на държавни и частни организации и предприятия.

Инсталация на софтуер

Фирмата предлага широкоспектърни договори за поддръжка на хардуерните и комуникационните средства, системният и приложен софтуер или на цялостната инфромационна дейност на държавни и частни организации и предприятия.

Системна помощ и поддръжка

Фирмата предлага широкоспектърни договори за поддръжка на хардуерните и комуникационните средства, системният и приложен софтуер или на цялостната инфромационна дейност на държавни и частни организации и предприятия
Системна интеграция
© 2014, Микролаб ЕООД -  Всички права запазени.
МИКРОЛАБ Системна интеграция