За МИКРОЛАБ  и МИКРОЛАБ’91
За фирмата
Начало АвтоОфис Услуги Системна интеграция Контакти За фирмата
© 2014, Микролаб ЕООД -  Всички права запазени.
За фирмата История Клиенти Приятели
PAINT
PAINT
МИКРОЛАБ За фирмата За фирмата
Фирмата е основана в края на 1991 г. от научни работници и инженери от Института по техническа кибернетика и роботика - БАН.  До края на 1998 г. работи с търговското име “МИКРОЛАБ-91”, а след това - “МИКРОЛАБ” ЕООД. До 1998 г. Формата на собственост е Едноличен търговец - ЕДРСИК (Булстат) 831435421 и данъчен номер 1222010841. От началото на 1999 г. фирмата е преобразувана в Еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование МИКРОЛАБ ЕООД, ЕИК BG130789848 и данъчен номер 1221177777. В първите години фирмата се помещава на адрес:   1303 София, бул. “Александър Стамболийски” 71. В периода 1996 - 2010 г. офисът се намира на адрес: 1618 София, бул. “Братя Бъкстон” блок 201А, вход В От началото на 2011 г. фирмата има нов офис: 1421 София, ул. “Стоян Заимов” 12 Можете да се свържете с нас по следният начин:   телефон:  (+359-2) 955-5967, 08-999-6-7770,  email:  office@microlab.bg или rosi_spasova@microlab.bg адрес за кореспонденция:  ул. “Стоян Заимов” 12, ап.1, София-1421, България адрес на офиса:  София, кв. Лозенец, ул. “Стоян Заимов” 12, ап.1, ет.1 работно време от 8:30 до 17:00 часа без събота, неделя и общопризнатие официални празници История 1991 - 1998 г. През първите години се формират две основни направления в дейността: Системна интеграция включваща асемблирането и доставката на компютърни системи, доставка на крайни клиенти на брандова компютърна и/или офисна техника, изграждането на цялостни системи в т.ч. доставка, инсталация и поддръжка при крайния потребител, доставка и поддръжка на софтуерни продукти на Microsoft, доставка и инсталация на телефонни централи Panasonic и др. Разработка на софтуерни и хардуерни решения по заявка: Проекти на катедра “Атомна Физика” на СУ “Климент Охридски”; локализация на специализирани софтуерни продукти на Novo Nordisk за България, Македония, Русия и др. 1998 г. Това е година на големи промени: В следствие на преобразувания, приватизация и кризата от 1997 г. голямата част от клиентите се преобразуват, напускат  България ... Клиенти. По-долу изреждаме част от клиентите на МИКРОЛАБ с които фирмата е работила през последните 20 г. : 134 СОУ „Димчо Дебелянов”, Wella България, Агенция за икономическо програмиране и развитие, БАН – Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН - Институт по компютърни и комуникационни технологии, Берлинеше Лебен България АД, Български имоти АД, Винпром – София, Върховен касационен съд на Република България, Глазурит АД – България, Детски санаториум за диабетично болни  – Банкя, Дирекция "Международни проекти" – МВР, Евросервизи Тандер,...
За МИКРОЛАБ  и МИКРОЛАБ’91 местоположение История Клиенти