Начало АвтоОфис Услуги Системна интеграция Контакти За фирмата
АвтоОфис
© 2014, Микролаб ЕООД -  Всички права запазени.
МИКРОЛАБ
Павел Андреев Проектен менажер АВТООФИС Вече петнадесет години „АвтоОфис” е сигурен и верен помощник и съветник на ръководния и изпълнителския персонал в много автомобилни сервизи. За тези години Програмата обслужи поръчки с общ обем над 150 млн.лева. Ежедневно, стотици служители работят с нея. Живеем във времена на силово налагани, глобални и централизирани бизнес модели и следващите след тях икономически кризи, където няма принципи, а само рефлекси за оцеляване. Както и до сега „АвтоОфис” остава истински и вероятно единствен защитник на ежедневните и дългосрочните интереси на българските авторепаратурни сервизи. 
АвтоОфис© представлява  ERP система подобна на SAP©, BAAN©, Vision©.  За разлика от тях, продуктът е специализиран (специално предназначен) за  дейности свързани с администриране на авто-сервизни организации. Вградените и  поддържани от АвтоОфис© методики, технологии, терминология, организация на работа и  специфични данни  използвани единствено и специално в този клон на индустрията правят  продукта  недостижим по отношение на предлаганите функционални възможности в  сравнение   със споменатите по-горе системи.   От друга страна, МИКРОЛАБ предлага на българския пазар самият продукт,  както и дейности по внедряването и поддържането му на цени, които са в  пъти и порядъци по-ниски тези на чуждестранните ERP системи.   От трета страна, следва да се има предвид, че АвтоОфис© представлява сложна модулна  клиент-сървър система обслужваща информационно всички аспекти на дадена организация,  която не може да бъде инсталирана и въведена в нормална експлоатация подобно на  "програма за фактури и ценоразпис" - например в рамките на няколко часа. Продукта се  предлага заедно с внедряване (инсталиране и конфигуриране в съответствие с бизнес  модела на клиента), обучение на персонала, доставка на съответната документация (в  печатен, а не във Web, Help, Online или друг “виртуален” вариант.). Поради тези причини,  ценово АвтоОфис© не може да бъде позициониран като евтини програми за счетоводство и  фактуриране (например от50€ до 300€). 
Сервизният модул АвтоОфис© е разработен от екип съставен от  специалисти както по  проектиране и програмиране на софтуер така и такива  занимаващи се с администрация на авто-сервизни организации и  оценителска дейност по ликвидация на щети в големите български застрахователни  компании от 1970 година до наши дни. Проучени и имплементирани са почти всички  съвременни технологии от европейската практика в областта. Направени са и някой  оригинални разработки, които ще намерите само в АвтоОфис©.   Освен воденето и изчисляването на  резултатите (рентабилността) за всяка поръчка, с  помощта на АвтоОфис© можете да проследите и анализирате доставките на резервни части;  консумативни материали (масла, филтри и др.); бои и бояджийски материали; Можете да  следите, документирате и оптимизирате процеса на изпълнение на дадена поръчка.  Продуктът регистрира, начислява и води заработки на работния персонал използвайки  дефинирани от потребителя правила.   Посредством вградените методики на изчисление АвтоОфис© дава възможност за  автоматизирано и изключително гъвкаво прилагане на ценовата политика и бизнес моделът  на дадена организация заложена от висшия мениджмънт и подлежаща на прилагане от  изпълнителския персонал. Продуктът позволява прилагането на всички световни водещи  технологии и норми в администрирането на подобна дейност, както и 100% покритие и  реализация на изискванията и нормативите на Наредба 24 / 06.2006 и последващото и  изменение от 2007 година. При това тези различни и взаимно-изключващи се методологии и  системи могат да се използват съвместно чрез АвтоОфис©, като се „превключват”  автоматично в зависимост от клиента (застрахователя) и други фактори.   АвтоОфис© се доставя с голяма справочна база като: данни за марки и модели автомобили  произведени след 1980 година (91 производителя - над 2400 модела); Идентифициране на  автомобили по VIN номер;  Разнообразни цени (от някой официални вносители,  алтернативни вносители, от каталози) на  резервни части; нормовремена за монтажни,  тенекеджийски и бояджийски дейности; вградени методики и разходни норми за  многокомпонентно боядисване на водещи световни производители (Sikkens, Glasurit,...); По  значими доставчици на резервни части и оборудване в България и др.   
обхват    ... полезност Функционални възможности Изображения (screenshoots) Лицензиране Поддръжка АвтоОфис предлагане