Начало АвтоОфис Услуги Системна интеграция Контакти За фирмата
© 2014, Микролаб ЕООД -  Всички права запазени.
МИКРОЛАБ Функционални възможности Изображения (screenshoots) Лицензиране Поддръжка
АвтоОфис Лицензиране
ЛИЦЕНЗИРАНЕ МИКРОЛАБ предлага програмният продукт АВТООФИС, като предоставя лиценз за  използването на определен брой работни места. При закупуването на такъв  лиценз, КЛИЕНТЪТ получава: Инсталация на сървърната част и всички работни  места; Адаптиране на продукта към бизнес модела на Клиента чрез конфигурация  на системата; Обучение на персонала; Определен брой Ръководства за  потребителя в печатен формат; Поддръжка за определен период от време. За  изготвяне на индивидуално предложение (оферта) моля, свържете се с  представител на МИКРОЛАБ.  Възможни са два начина за лицензиране: ЕЖЕМЕСЕЧНА ЛИЦЕНЗНА ТАКСА Потребиелят придобива правото да използва програмният продукт на толкова  работни места за колото заплаща ежемесечна лицензна такса. Минималният брой  места е четири.  Първоначално се заплаща и инсталационна такса, която е  свързана с инсталацията на сървъра на системата и действията  по интеграция и  адаптиране на бизнес модела на клиента и обучението на персонала. Този начин  на лицензиране включва:   Начална инсталация на сървъра и работните станнции Адаптиране (в разумни граници) към бизнес модела на Клиента, чрез конфигуриране на параметрите на системата Предоставяне на бази данни с нормативни времена, разходни норми, марки и модели автомобили, данни за застрахователни компании, доставчици на резервни части, бои и материали и др. актуални към текущата дата Обучение на персонала и съвместна начална експлоатация в рамките на 5 работни дни 1 брой Ръководство за потребителя в печатен формат Системна помощ и поддръжка за периода в който се заплаща лицензна такса Обновяване и получавне на нови всички версии и доработки за периода в който се заплаща лицензна такса. ЕДНОКРАТЕН ЛИЦЕНЗ ЗА ПОЛЗВАНЕ Закупува се лиценз за ползване на програмният за неограничено време за  определен брой работни места. Минималният брой места е четири.  Възможно е  закупуване на допълнителен брой работни места впоследствие. Първоначално се  заплаща и инсталационна такса, която е свързана с инсталацията на сървъра на  системата и действията по интеграция и адаптиране на бизнес модела на клиента  и обучението на персонала. МИКРОЛАБ предлага на своите клиенти разсрочени  схеми на изплащане, без допълнително оскъпяване, за период от 12 или 18  месеца. Този начин на лицензиране включва:   Начална инсталация на сървъра и работните станнции Адаптиране (в разумни граници) към бизнес модела на Клиента, чрез конфигуриране на параметрите на системата Предоставяне на бази данни с нормативни времена, разходни норми, марки и модели автомобили, данни за застрахователни компании, доставчици на резервни части, бои и материали и др. актуални към текущата дата Обучение на персонала и съвместна начална експлоатация в рамките на 5 работни дни 2 броя Ръководство за потребителя в печатем формат Системна помощ и поддръжка за период от една година след закупуването на продукта Обновяване и получавне на нови всички версии и доработки за периода от една година след закупуването.
Ефективност на придобиването Живеем в модерни врема. Начина по който се продават софтуерните продукти се промени коренно през последните 10 години. Днешните софтуерни компании се стремят да Ви продадат виртуални продукти, за които да им заплащате съвсем реални пари и при това под формата на регулярни софтуерни застраховки, осигуровки и т.н.  Модерсните технологии включват и разполагане на Вашите данни някъде из “облаците”, на недостъпно за Ваши специалисти място, както и “безкрайна” телефоннна, видео и изобщо “online” поддръжка и обучение, разбира се тарифирани на час, мегабайт и т.н. правещо Ви трайно зависими от доставчика на софтуера. Често заплатените средства за обучение и имплементиране на дадена софтуерна система надхвърлят цената на самия софтуер. Разбира се тези разходи стават известни на клиента след закупуването на основния софтуер. От друга страна, има множество фирми, в които няма никакви ИТ специалисти и култура, се счита, че инсталаторът на закупен софтуер ще оправи всички бъркотии и проблеми във фирмата, ще се грижи да няма такива години напред.   Това са двете крайни точки на процесите свързани с придобиване и използване на съвременните софтуерни средства. За ефективнато им използване трябва да се  намери баланс между тях.
Лицензиране 1 2 1. Ежемесечна такса 2. Еднократен лиценз