Начало АвтоОфис Услуги Системна интеграция Контакти За фирмата
© 2014, Микролаб ЕООД -  Всички права запазени.
МИКРОЛАБ Функционални възможности Изображения (screenshoots) Лицензиране Поддръжка
АвтоОфис Илюстрации
Изображения (screenshoots)
Awa
1 3 4 5 6
Оперативни дейности
Плащания, фактуриране
Складово стопанство
Печатни формуляри
Заплащане на персонала и администрацията
Аналитични възможности
още още още още още още
Има възможност за воденене на плащания и издаването на счетоводни документи от една или няколко фирми, следене на сроковете за плащания, лесна корекция на издадени вече документи и разнообразни справки
Продуктът предлага разнообразен набор от печатни формуляри покриващи всички оперативни дейности. Изготвят се разнообразни справки и отчети за дейността на сервиза.
АвтоОфис изготвя различни анализи и отчети свързани дейността на сервизните организации. Освен това има и вграден генератор на справки и експорт към MS Excel даващ неограничени възможности за обработка на съхранените данни.
2
АвтоОфис предлага специализирани форми за различни дейности например, изчислител, склад за части, счетоводни документи, експресен сервиз и много други.
Възможна е работата с произволен брой складове части за части и отделен, специализиран склад за бои и материали. Поддържа се информация за бояджийски рецептии  автоматизирано прехвърляне на данни от бояджийски везни.
Налични са различни възможности за начисляване на заработки на персонала и администрацията чрез предварително дефинирани правила.