За фирмата
Начало АвтоОфис Услуги Системна интеграция Контакти За фирмата
© 2014, Микролаб ЕООД -  Всички права запазени.
За фирмата История Клиенти Приятели МИКРОЛАБ История
Фирмата е основана в края на 1991 г. от научни работници и инженери от Института по техническа кибернетика и роботика - БАН.  До края на 1998 г. работи с търговското име “МИКРОЛАБ-91”, а след това - “МИКРОЛАБ” ЕООД. 1991 - 1998 г. През първите години се формират две основни направления в дейността: Системна интеграция включваща асемблирането и доставката на компютърни системи, доставка на крайни клиенти на брандова компютърна и/или офисна техника, изграждането на цялостни системи в т.ч. доставка, инсталация и поддръжка при крайния потребител, доставка и поддръжка на софтуерни продукти на Microsoft, доставка и инсталация на телефонни централи Panasonic и др. Разработка на софтуерни и хардуерни решения по заявка: Проекти на катедра “Атомна Физика” на СУ “Климент Охридски”; локализация на специализирани софтуерни продукти на Novo Nordisk за България, Македония, Русия и др. 1998 г. Това е година на големи промени: В следствие на преобразувания, приватизация и кризата от 1997 г. голямата част от клиентите се преобразуват, напускат България или прекратяват дейността си. Фирмата се разделя с някой от основните членове на екипа, напуснали внезапно този Свят. Мирколаб сменя формата си на собственост и частично наименованието си. Започва разработката на софтуерният продукт АвтоОфис. През май 1999 г. е въведена в експлоатация първата версия на продукта в Евросервизи “Тандер” 2000 - 2006 г. Новият век води със себе си нови възможности за реализация, нови клиенти и променя до голяма степен областите на действие на фирмата. МИКРОЛАБ участва в реконструкцията на Съдебната палата в София чрез осигуряване на супервайзорски екипи и проектанти, както и в проектирането и изграждането на комуникационната система на сградата. Разработени са контролерите за контрол на достъпа Dallas и Dallas Mini, както и софтуерни средства за използването им. Излиза версия 2 на програмният продукт АвтоОфис, която се имплементира в редица авторепаратурни сервизи. Фирмата участва в множество проекти за системна интеграция на ИТ решения във Върховния касационен съд, Софийски апелативен съд, Софийски градски съд, Общински админстрации, частни български и чуждестранни фирми и НПО. 2007 г. - Няколко специалисти от МИКРОЛАБ включително основателят и стават основата на новосъздадения отдел “Информационни системи, комуникации и съдебна статистика” на Върховния касационен съд. Разработена е версия 3 на програмния продукт АвтоОфис, която е базирана на Microsoft SQL Server технология. Фирмата участва в проекти и широкоспектърни договори за поддръжка и системна интеграция на ИТ решения в държавни и неправителствени организации и в частния сектор, както и в проекти за разработка на софтуерни решения по заявка.
История